Hverdagslandskapet
@import((rwml-menu))

HVERDAGSLANDSKAPET
A film about the ideas in the European Convention of the Landscape

Den europeiske landskapskonvensjonen framhever landskapet som leveområde for mennesker og tema for demokratisk debatt. Landskapet betyr mye for folks livskvalitet og helse og for utviklingen av gode, livskraftige lokalsamfunn.
Når vi tenker på landskap, er det gjerne vakre natur- og kulturområder som først faller oss inn. Men også veien til butikken, nærmiljøet rundt barnehagen og kaiene langs en travel havn er landskap. I denne filmen møter vi mennesker i mange ulike landskap. Vi ser hvordan landskapet påvirker deres hverdag.
Landskapskonvensjonen gjelder alt landskap – alt fra fjord og fjell til byer og bygder – vakre landskap, helt alminnelige landskap og ødelagte landskap. Ved å gjennomføre konvensjonen i Norge bidrar myndighetene til å fremme gode hverdagslandskap.

Filmen er produsert av Embla Film AS på oppdrag fra Miljøverndepartementet og Statens vegvesen.
 
Manus og regi: Lisbeth Dreyer
Foto og produsent: Anne Magnussen
Klipp: Morten Øverås
Lengde:  24 min
Produksjonsår: 2009

En DVD-kopi av filmen kan bestilles fritt tilsendt fra Planavdelingen i Miljøverndepartementet.
E-mail: p-forkontor@md.dep.no


HVERDAGSLANDSKAPET

En film med utgangspunkt i Den europeiske landskapskonvensjonen

Den europeiske landskapskonvensjonen framhever landskapet som leveområde for mennesker og tema for demokratisk debatt. Landskapet betyr mye for folks livskvalitet og helse og for utviklingen av gode, livskraftige lokalsamfunn.
Når vi tenker på landskap, er det gjerne vakre natur- og kulturområder som først faller oss inn. Men også veien til butikken, nærmiljøet rundt barnehagen og kaiene langs en travel havn er landskap. I denne filmen møter vi mennesker i mange ulike landskap. Vi ser hvordan landskapet påvirker deres hverdag.
Landskapskonvensjonen gjelder alt landskap – alt fra fjord og fjell til byer og bygder – vakre landskap, helt alminnelige landskap og ødelagte landskap. Ved å gjennomføre konvensjonen i Norge bidrar myndighetene til å fremme gode hverdagslandskap.

Filmen er produsert av Embla Film AS på oppdrag fra Miljøverndepartementet og Statens vegvesen.
 
Manus og regi: Lisbeth Dreyer
Foto og produsent: Anne Magnussen
Klipp: Morten Øverås
Lengde:  24 min
Produksjonsår: 2009

En DVD-kopi av filmen kan bestilles fritt tilsendt fra Planavdelingen i Miljøverndepartementet.
E-mail: p-forkontor@md.dep.no


[Sleeker_special_clear]