Terje-og-Kristin_Gullfjellet-bak
@import((rwml-menu))

TRENINGSKONTAKT

Mange kommuner tar nå i bruk treningskontakter. Ordningen med treningskontakter er et supplement til støttekontaktordningen og har fokus på fysisk aktivitet. I denne filmen møter vi treningskontakter og brukere i flere kommuner i Hordaland. Treningskontaktene er kurset av Hordaland Idrettskrets og ngasjert av kommunene i fylket. Filmen viser hvordan ordningen fungerer i praksis for deltakere og treningskontakter.

Informasjonsfilm produsert på oppdrag fra Hordaland Idrettkrets.

Regi: Lisbeth Dreyer
Foto og klipp: Skule Eriksen
Prosjektleder: Anne-Kristine Aas
Lengde: 12 min.
Produksjonsår: 2011

Finansiering: Helsedirektoratet, Hordaland Idrettkrets, Norges Idrettsforbund


TRAINING CONTACT


The use of personal training contacts for disabled, sick or addicts on rehab is increasing in many municipalities. The positive health results by increased physical activities for these groups are often remarkable. The film shows how the training contacts work, and how both the users and the trainings contacts themselves experience this initiative.

Information movie commissioned by Hordaland Idrettskrets.

Director: Lisbeth Dreyer
Camera and editing: Skule Eriksen
Project manager: Anne-Kristine Aas
Length: 12 min.
Year: 2011

Financing: Helsedirektoratet, Hordaland Idrettkrets, Norges Idrettsforbund


[Sleeker_special_clear]